Ugostiteljstvo

Programski sustav za ugostiteljstvo omogućava potpuno samostalno vođenje svih vrsta ugostiteljskih objekata bez obzira na veličinu. Centralni sustav povezan je s jednom ili više kasa koje mogu raditi s običnim ili programabilnim tipkovnicama, touchscreen ekranima ili ručnim (PDA) računalima. Omogućava istovremeni ispis računa i narudžbi na 5 različitih POS pisača.

Saznaj više + Microworld software +

Ugostiteljstvo

ugostiteljstvo-01Neovisno o tome radi li se o malom objektu brze prehrane, kafiću, restoranu, pizzeriji ili hotelu naš programski sustav za ugostiteljstvo omogućit će Vam potpuno samostalno vođenje cjelokupnog poslovanja.

Programski sustav za ugostiteljstvo moguće je koristiti na jednom jedinom računalu ili na velikom mrežnom sustavu sa stotinama računala od kojih neka mogu biti i na udaljenim lokacijama.

 
ugostiteljstvo-02Sastoji se od jednog centralnog (backoffice) programa na koji je moguće putem lokalne mreže ili interneta povezati jednu ili neograničen broj ugostiteljskih kasa. Svaka ugostiteljska kasa može biti osobno računalo s POS pisačem, običnom ili programabilnom tipkovnicom te ekranom osjetljivim na dodir (touchscreen).

Centralni dio sustava (Backoffice)

Centralni dio sustava koristi se za obavljanje knjigovodstvenih i administrativnih poslova vezanih uz ugostiteljski objekat. Osnovni i prodajni artikli, normativi, zaprimanje robe (primke), kalkulacije, razduživanje prodane robe, administracija konobara, materijalna, financijska i porezna izvješća … i sve ostale obrade podataka vezane za rad Vašeg ugostiteljskog objekta obavljaju se na jednom mjestu, u centralnom dijelu programa.
Administrator centralnog programa je potpuno neovisan o radu POS mjesta na kojima se obavlja prodaja. To znači da administrator ne mora uvijek biti prisutan u ugostiteljskom objektu, što poslovnim ljudima koji puno putuju omogućava jedinstveno, fleksibilno vođenje ugostiteljskog objekta neovisno o radu ugostiteljskih kasa.

Važno je naglasiti da ovakav način administracije omogućava upravljanje i nadziranje više različitih ugostiteljskih objekata s jedne lokacije.

Ugostiteljske kase (POS mjesta)

ugostiteljstvo-03
Prodaja robe, izdavanje i naplata računa, obračun prometa konobara, ispisi prometa po prodanim artiklima, automatsko definiranje radnih smjena, izdvojeno je iz centralnog dijela programa i obavlja se na neovisnim POS sustavima.

 
ugostiteljstvo-04Program omogućava identifikaciju konobara jednostavnim unosom šifre konobara, identifikaciju magnetskom karticom ili iButton ključem.

 
Zbor postojanja različitih tipova POS sustava razvijena su dva programa za rad na njima.

ugostiteljstvo-051. Program Bar namijenjen je radu na običnoj računalnoj tipkovnici ili programabilnoj tipkovnici. Funkcijske tipke koje se u radu koriste, gotovo su sve programabilne te se program može u većini stvari prilagoditi starom sustavu na kome ste možda radili.

 

ugostiteljstvo-062. Program BarTouch koristi sve prednosti TouchScreen sustava: pregledan grafički prikaz, organizaciju artikala na ekranu po grupama, a unutar grupe artikala po učestalosti korištenja.

Korisnik ima punu slobodu organizacije rasporeda artikala na ekranu.
 
ugostiteljstvo-07Grafički prikaz izgleda i raporeda stolova, definiranje poslovnih prostora unutar objekta, grafički razmještaj stolova po prostorima, samo su neke od prednosti programa.

 
Programi Bar i Bartouch koriste sva poznata sredstva plaćanja: gotovinu, kartice, reprezentaciju, izdatnice, plaćanje putem transakcijskog računa itd. U programima je moguće definirati popuste po kupcima, po artiklima, po vremenu naplate (happy hour) te je stoga izuzetno pogodan i u kafićima za vrijeme raznih sportskih događanja ili u restoranima i hotelima za vrijeme koncerata žive glazbe.

Ugovornim kupcima moguće je naknadno izdavanje skupnih računa za mjesečnu potrošnju.

ProgramiBar i BarTouch na kojima se vodi ugostiteljski dio prodaje veoma su jednostavni za korištenje. Rad na njima se savlada za svega 10-15 minuta.

Automatski ispis narudžbi

ugostiteljstvo-08Zaprimanjem narudžbe POS sustav automatski razdvaja prodajne artikle prema vrsti i ispisuje narudžbe na samo jedan ili na jedan od 5 mogućih pisača koji mogu biti smješteni u bilo kojem dijelu ugostiteljskog objekta (šank, pomoćni šank, kuhinja, pomoćna kuhinja, itd).
 
U odjeljcima Bar, BarTouch i iSustav možete vidjeti video prezentacije rada cjelokupnog sustava.

U videu koji slijedi možete vidjeti osnovni izgled opisanih programa.

Bar program

ugostiteljstvo-bar-1Izdavanje i naplata računa u ugostiteljskom objektu obavlja se pomoću programa Bar.

Program Bar je namijenjen radu s običnom ili programabilnom tipkovnicom.

Prijava u program obavlja se jednostavnim upisom šifre konobara, korištenjem iButton magnetskih ključeva ili magnetskih kartica.

1. Prijava u Bar program, dodavanje artikala na račun

ugostiteljstvo-bar-2U uvodnom videu ćemo pokazati kako se obavlja prijava u program, kako se na račun dodaju stavke, kako se u popisu artikala tražiodređeni artikal. Artikal je vrlo jednostavno moguće pronaći po šifri (ukoliko je znamo napamet), po nazivu ili po tekstu unutar naziva artikla.

Vidjet ćemo kako se zadaje količina, te kako se pogrešno dodani artikal briše s računa.

2. Izdavanje gotovinskih računa, R1 računa za firme, otpremnica, računa za reprezentaciju, storniranje računa

Slijedeći video prikazuje kako se vrlo jednostavno izrađuju i naplaćuju računi. Program dozvoljava korištenje svih poznatih sredstva plaćanja: gotovinu, kartice, transakcijski račun, otpremnice, reprezentaciju, itd. space-mwd Pokazat ćemo kako se izdaju računi kupcima koje već postoje u evidenciji ili novim kupcima. Na kraju videa ćemo pokazati kako se storniraju pogrešno izdani računi.

Ovisno o sredstvu plaćanja računa, naplata računa se obavlja pritiskom na različite tipke na tipkovnici. Kako je najčešći način naplate „gotovina“ (novčanice), za naplatu gotovinom izabranaje najveća tipka na tipkovnici ( Space – razmaknica).

Ostale tipke se u programu mogu definirati po želji korisnika.

3. Dodavanje narudžbi „na stol“

U restoranima je čest slučaj da se gosti na ručku ili večeri zadrže malo duže. Dok glavna jela ne budu gotova, konobar obično posluži aperitive, piće ili couvert. Kako gosti cjelokupni račun plaćaju na kraju, pojedine narudžbe konobar mora na neki način evidentirati.

ugostiteljstvo-bar-3Evidentiranje narudžbi se naziva „stavljanjem na stol“.

Nakon što gosti zatraže račun, konobar bira „otvoreni stol“ i ispisuje cjelokupni račun. Račun sadrži sve narudžbe koje su prethodno „dodane na stol“.

 
Slijedeći video prikazuje kako se više narudžbi dodaje na isti stol, te kako se izdaje cjelokupni račun. Pri kraju videa pokazano je kako se u zasebne prostore ugostiteljskog objekta dodaju stolovi, kako se brišu i kako se mijenja njihov raspored. Osim mogućnosti pokazanih u videu program ima mogućnost „spajanja stolova“ , „podjele računa stola“, „preseljenja stola“ i još mnoge druge

4. Fiskalizacija računa

Zakonom o fiskalizaciji uređeno je da se svi računi naplaćeni gotovinom ili karticom moraju „fiskalizirati“.

Što znači „fiskalizirati račun“ ?

ugostiteljstvo-bar-4Postupak fiskalizacije opisan pojednostavljeno podrazumijeva dostavljanje podataka o računu i izdavatelju računa na server porezne uprave (PU). Podaci se na server dostavljaju putem interneta, te zbog toga svaki obveznik fiskalizacije mora imati internet vezu.

Fiskalizacija računa se obavlja trenutno, odmah nakon izdavanja, a prije ispisa računa na POS pisač. U iznimnim slučajevima (kvar opreme, nemogućnost spajanja na internet itd.) fiskalizacija se može obaviti i naknadno, ali se obavezno mora izvršiti najkasnije u roku od 48 sati od izdavanja računa.

Prije izdavanja računa program provjerava postojanje internet veze prema serveru PU. U slučaju kada korisnik zna da internet veza ne radi, u programu se može isključiti provjera internet veze. Na taj način kada internet veza ne postoji, program korisnika neće usporavati u radu. Izdane račune korisnik će fiskalizirati naknadno, kada internet veza proradi.
ugostiteljstvo-bar-5
U slijedećem videu nećete vidjeti kako se fiskaliziraju računi, jer se fiskalizacija obavlja automatski u pozadini. Slijedeći video prikazuje što korisnik treba napraviti kada nije u mogućnosti fiskalizirati račune i kako ih može fisklizirati naknadno.

Ukoliko se pak računalo pokvari, korisnik je strankama obavezan izdavati blok račune na paragonima. Nakon popravka računala,korisnik je obavezan izdane paragon blokove prepisati u program i fiskalizirati ih
U drugom dijelu videa ćemo pokazati kako se u program prepisuju računi izdani na paragon blokovima.

BarTouch

ugostiteljstvo-bartouch-1Izdavanje i naplata računa na POS sustavu s touchscreen ekranom obavlja se pomoću programa BarTouch.

TouchScreen ekran je vrsta ekrana čija je površina osjetljiva na dodir, te se sve akcije obavljaju pritiskom prsta na površinu ekrana.

Prijava u program obavlja se upisom šifre konobara na numeričku tipkovnicu prikazanu na ekranu, korištenjem iButton magnetskih ključeva ili magnetskih kartica.
ugostiteljstvo-bartouch-2
Rad s programom BarTouch je puno jednostavniji od rada s programom Bar. BarTouch program je vrlo intuitivan. Na ekranu ima prikazan niz dugmadi koja označavaju grupe artikala, artikle, dugmad za promjenu količine artikla, brisanje stavki računa, izbor sredstva plaćanja, dodavanje na stol itd.

1. Prijava u BarTouch program, izdavanje i naplata računa, storniranje računa

U uvodnom videu ćemo pokazati izgled programa, raspored dugmadi na ekranu, način izbora artikala i njihovog dodavanja na račun. Pokazat ćemo kako se mijenja količina i kako se brišu krivo dodani artkli. Pomoću BarTouch programa ćemo napraviti nekoliko računa s različitim načinima plaćanja, te ćemo pokazati kako se storniraju pogrešno napravljeni računi.

2. Dodavanje narudžbi na stol

Slijedeći video pokazuje kako se u BarTouch programu narudžbe dodaju na stol. Naš program ima mogućnost definiranja više „prostora“ unutar ugostiteljskog objekta i dodjele stola u točno određeni prostor: terasa, šank, separe i sl.
ugostiteljstvo-bartouch-3
Ako su konobari organizirani tako da svaki konobar poslužuje svoj prostor, odabir prostora se obavlja jednim pritiskom prsta na izbornik za odabir prostora.

Svaki prostor se može prikazati posebnom bojom što konobarima olakšava pamćenje prostora koji poslužuje i ubrzava rad. Odabirom prostora, na njemu se prikazuju stolovi koji mu pripadaju, aispod imena svakog otvorenog stola napisano je ime konobara koji ga poslužuje.

3. Fiskalizacija računa

Kao i u programu Bar u programu BarTouch fiskalizacija se odvija u pozadini, nakon izdavanja, a prije ispisa računa na pisač. U slučaju da internet veza ne radi, fiskalizacija nije moguća. U tom se slučaju veza prema severu porezne uprave (PU) može „isključiti“ kako bi se izbjeglo usporavanje u radu zbog stalne provjere internet veze. Nakon što internet veza proradi, veza prema serveru PU se ponovo uključi, a računi se mogu fiskalizirati naknadno. U slijedećem videu ćemo pokazati što treba napraviti kada internet veza ne radi i kao u program možemo upisati račune izdane na paragon blokovima.

iSustav

iSustav je centralni upravljački program koji nadzire rad programa Bar i BarTouch.

Svi podaci potrebni za rad jednog ugostiteljskog objekta upisuju se u iSustav. Nabrojat ćemo samo neke najvažnije: podaci o pravnom subjektu (vlasniku ugostiteljskog objekta), podaci o korisnicima programa, grupe artikala, osnovni i prodajni artikli, cjenici, kupci/dobavljači itd.

U njega se upisuju i podaci potrebni za tehničkofunkcioniranje sustava: podaci o pisačima, priključcima za pisače, broj pisača, sistemski podaci za fiskalizaciju (šifra poslovnice, adresa, mjesto, radno vrijeme, podaci o certfifikatu, šifri za čitanje certifikata itd.)

Na jedan program iSustav moguće je povezati neograničen broj programa Bar i BarTouch.

1.Uvod u rad s programom iSustav, upis podataka o pravnom subjektu, upis korisnika programa

ugostiteljstvo-isustav-1Prva prijava u program iSustav obavlja se pomoću administratorske šifre: izaberemo korisnika „Administrator“, a kao šifru korisnika velikim slovima upišemo „ADMIN“.

U uvodnom videu ćemo pokazati kako se obavlja prijava u program, kako se aktivira grafički „kontrolni centar“. Vidjet ćemo kako se upisuju podaci o pravnom subjektu, tekako se otvaraju novi korisnici u programu.

2. Evidencija poreza i poreznih grupa

Novom je korisniku na samom početku teško shvatiti sustav obračuna poreza u ugostiteljstvu. Stoga ćemo poreze i porezne grupe spomenuti samo informativno, jer ih koristimo u videu broj tri.

Važno je znati da se ugostiteljstvu plaćaju dvije vrsta poreza (PDV i porez na potrošnju) i da PDV ima više različitih stopa ( 5%, 13% i 25%). Postoje i pravni subjekti koji nisu obveznici plaćanja PDV-a.

Ugostitelji npr. na tople napitke (kava, čaj) plaćaju PDV od 13%, na bezalkoholna pića, piva i vina plaćaju dva poreza: PDV od 13% i porez na potrošnju (PP) od 3%, dok na žestoka pića plaćaju također dva poreza: PDV od 25% i PP od 3%.

PDV se plaća u državni, a porez na potrošnju u lokalni proračun.

Kako se u Hrvatskoj na jedan ugostiteljski artikal često plaćaju dva poreza, u programu su napravljene porezne grupe koje se sastoje od jednog ili više poreza. Na taj način u slučaju zakonskih promjena naši korisnici vrlo lako i brzo artiklima mogu dodijeliti ili promjeniti pripadne poreze.

Porezna grupa se sastoji od jednog ili više poreza. Kako bi novom korisniku olakšali razumijevanje porezne politike u programu su formirane porezne grupe s nazivima koji podsjećaju na grupe artikala uz koje se vežu (KAVA, HRANA, PIĆE, ŽESTOKO PIĆE itd.)

3. Grupe prodajnih i osnovnih artikala

Prodajni artikli su artikli koje ugostiteljski objekat prodaje. Osnovni artikli su oni koje zaprima.

Prodajni artikal se sastoji od jednog ili više osnovnih. Npr. prodajni artikal MJEŠANA PIZZA se sastoji od osnovnih artikala: brašno, ulje, sol, šunka, sir, gljive, rajčica itd.

Veza između prodajnog i osnovnih artikala je normativ.

Jelovnik ili cjenik ugostiteljskog objekta je ono od čega započinjemo upis podataka u program. Radi lakšeg snalaženja unutar jelovnika, prodajni se artikli podijele u grupe npr.: topli napitci, bezalkoholna pića, piva, vina, hladna predjela, juhe, gotova jela, jela po narudžbi, jela s roštilja itd.
ugostiteljstvo-isustav-2
Način podjele prodajnih artikala u grupe ovisi o tipu ugostiteljskog objekta i njegovoj ponudi.

Zbog preglednijih izvještaja osnovni se artikli također mogu podijeliti u grupe.

U slijedećem videu ćemo pokazati kako se u program upisuju grupe prodajnih i osnovnih artikala. Zamislimo da pred sobom imamo jelovnik s cijenama koji sadržava slijedeće grupe artikala: topli napitci, bezalkoholna pića, piva, vina, žestoka pića i pizze.

U cijenu svakog artikla uračunat je i porez. Porez sadržan u cijeni artikla ovisi o grupi kojoj artikal pripada. Tako se npr. na tople napitke i hranu plaća PDV od 13%, na bezalkoholna pića, piva i vina se plaća PDV od 13% i porez na potrošnju (PP) od 3% (ukupno 16%), dok se na žestoka pića plaća PDV od 25% i porez na potrošnju (PP) od 3% (ukupno 28%).

Svaki ugostiteljski objekt (koji je u sustavu PDV-a) u državni proračun uplaćuje PDV, a u lokalni (općinski) proračun uplaćuje porez na potrošnju (PP) u iznosu od 3% na bezalkoholna pića, piva, vina i žestoka pića. Uplata poreza na potrošnju se vrši na temelju PP-MI-PO obrasca, obračuna koji prikazuje koliko je u pojedinom mjesecu prodano bezalkoholnih pića, piva, vina i žestokih pića.
Da stvari ne bi bile tako jednostavne pobrinuo se naš zakonodavac. Na artikle koji se dostavljaju izvan ugostiteljskog objekta porezi se obračunavaju drugačije, međutim to ćemo u ovom videu preskočiti.

4. Upis prodajnih i osnovnih artikala, izrada normativa

Prodajni artikli su artikli koje ugostiteljski objekat prodaje, a Osnovni artikli su oni od kojih se prodajni sastoje. Tako se npr. prodajni artikal KAVA ESSPRESO sastoji od 0,007 kg kave, jedne ili dvije vrećice šećera i vode. Voda se međutim smatra besplatnom, pa se u normativ za esspreso kavu stavlja samo kava i šećer.

Možemo dakle reći da je normativ za prodajni artikal KAVA ESSPRESO npr. slijedeći:
KAVA 1kg 0,007 kg
ŠEĆER VREĆICA 5g 1 kom
ugostiteljstvo-isustav-3
U onim ugostiteljskim objektima u kojima šećer stoji na stolovima u dozerima ili posudama s vrećicama, vrećica šećera se ne stavlja u normativ, jer nikada ne znamo koliko vrećica šećera će gost uzeti.

Za ispravnu izradu normativa važno je naglasiti da se pojedini osnovni artikal mora zaprimiti u onoj jedinici mjere u kojoj se i razdužuje po normativu.

Npr. kava se razdužuje u kilogramima (0,007 kg) pa se u kilogramima i zadužuje. Čaj se razdužuje u vrećicama, pa se u vrećicama i zadužuje iako se kupuje u kutijama pakiranima po npr. 20 komada.

U slijedećem videu ćemo pokazati kako se unose prodajni i osnovni artikli i kako se vrlo jednostavno izrađuju normativi. Na jednom jednostavnom primjeru ćemo pokazati i kako se jedan normativ može dodati u drugi.

5. Složeni normativi

U prethodnom videu smo vidjeli kako se izrađuju jednostavni normativi. Na jednom primjeru smo pokazali i kako se jedan normativ dodaje u drugi. Najprije smo napravili normativ za KAVU ESSPRESO, a onda taj normativ dodali u normativ za KAVU S MLIJEKOM. KAVA S MLIJEKOM nije ništa drugo nego KAVA ESSPRESO uz dodatak mlijeka.

Koja je prednost ovakve izrade normativa ?

Pretpostavimo da je KAVA ESSPRESO temelj za izradu bilo kakve kave (male kave s mlijekom, velike kave s mijekom, bijele kave, Irish Coffe itd.)

Normativ za KAVU ESSPRESO obično iznosi 0,007 kg (7g) mljevene kave. Ako aparat za kavu baždarimo da melje npr. 8g kave, dovoljno je promjeniti normativ za KAVU ESSPRESO i normativi za sve druge kave koje u sebi sadrže KAVU ESSPRESO će automatski biti promjenjeni.

ugostiteljstvo-isustav-4Zamislite da imate pizzeriu koja nudi 50 vrsta pizza. Pizza se pravi od tijesta, umaka i dodataka. Tijesto se pravi od brašna, ulja, mlijeka, soli, šećera, kvasca itd. Umak se pravi od pelata, koncentrata od rajčice, origana, papra itd. Svaki kuhar ima svoj recept za tijesto i umak.

Zamislite da za svih 50 pizza pravite normativ u koji ćete upisivati brašno, ulje, sol, šećer, pelate, origano, šunku, sir itd. Koliko bi to trajalo ? Što bi se dogodilo kada bi npr. promjenili recept za izradu tijesta ?

U svih 50 pizza morali bi mijenjati normativ.
ugostiteljstvo-isustav-5
Puno je bolje i jednostavnije napraviti slijedeće: napraviti najprije normativ za tijesto i umak, a onda te gotove normative dodavati u normativ za svaku pizzu.

Jednom, ako promjenimo recept za tijesto ili umak, dovoljno je izmjeniti ta dva normativa i automatski će biti izmjenjeni normativi za svih 50 vrsta pizza.

Naravno, kuhari nikada ne rade tijesto za samo jednu pizzu. Obično, od određene količine brašna zamjese tijesto i onda ga prerežu na jednake dijelove, npr. u 8 jednakih komada. Isto vrijedi i za umak. Umak se napravi u jednu posudu i dodaje po pizzama.

6. Prijenos upisanih podataka na kase

Nakon što u iSustav upišemo podatke o konobarima, POS pisačima, nakon što upišemo prodajne artikle i njihove cijene, upisane je podatke potrebno prenijeti na kase. Pod pojmom „kasa“ ugostiteljstvo-isustav-6 podrazumijevamo naplatno mjesto na kojem radi program Bar ili BarTouch. Kasa može biti na istom računalu ili na nekom udaljenom računalu, umreženom preko lokalne mreže ili interneta.

Programi Bar i BarTouch ne mogu ispravno raditi dok od centralnog (iSustav) programa ne dobiju potrebne podatke.

Normativi nisu neophodni za rad kasa. Normative se može upisati i kasnije, ali je puno lakše upisivati ih „u hodu“, dok upisujemo prodajne artikle.

U slijedećem videu ćemo pokazati kako se upisani podaci prenose na kase.

Prodajnim artiklima TIJESTO i UMAK ZA PIZZU smo upisali cijenu od nula kuna. Prenesemo li podatke na kasu i oni će se pojaviti na listi prodajnih artikala. Te artikle međutim ne prodajemo, oni nam služe samo kao temeljni normativi za izradu drugih normativa. U ovom videu ćemo pokazati što je potrebno napraviti ako ne želimo da se određeni prodajni artikal „vidi“ na kasi.

7. Postavljanje parametara za rad na kasama

Pod pojmom „kasa“ podrazumijevamo računalo na kojem je instaliran jedan od programa za naplatu računa, program Bar ili BarTouch.

U prethodnom videu smo vidjeli kako se podaci prenose na kase. U slijedećem videu ćemo vidjeti kako se postavljaju parametri neophodni za rad kasa.

U manjim ugostiteljskim objektima kasa može biti instalirana na istom računalu na kojem se nalazi iSustav. U većem objektu možemo imati cijeli ustav umreženih računala. Kasa se sa iSustavom može povezati putem lokalne mreže, putem mreže računala u domeni ili preko interneta.

Vidjet ćemo kako se definiraju POS pisači na koje se ispisuju narudže, kako se definira izgled (zaglavlje i podnožje) računa, kako se definiraju tipke za naplatu, kako se definira cijeli niz opcija koji naš program čini nadmoćnim u odnosu na ostala, slična programska rješenja.

U ovom ćemo videu samo informativno pokazati mjesto gdje se definira cijeli niz vrlo važnih parametara koji u potpunosti mogu promjeniti način rada programa i prilagoditi ga baš Vašim potrebama. Postavljanjem parametara za rad će biti posvećeno posebno poglavlje, a u slijedećem videu ćemo pokazati kako se postavlja samo jedan parametar:onaj kada na računima želimo ispisivati dugi naziv prodajnog artikla umjesto skraćenog.

8. Zaprimanje robe – Upis primki

Ugostiteljski objekti u Hrvatskoj po zakonu moraju voditi robno-materijalno knjigovodstvo i to po nabavnim cijenama. Nabavna cijena je bitna kako bismo mogli izračunati maržu (zaradu). Svaki ugostiteljski objekt mora voditi stanje skladišta. Čak kada to i ne bi bilo potrebno, bilo bi poželjno iz nekoliko razloga. Praćenjem potrošnje robe i financijski efekt Vašeg poslovanja će biti znatno bolji. Istovremeno, praćenjem stanja skladišta imate potpunu kontrolu nad potrošnjom robe.

Ispod slike slijedećeg videa nalazese linkovi na dvije .PDF datoteke.U jednoj se nalazi račun na temelju kojeg je napravljena primka iz videa. U drugoj se nalaze dodatne upute koje pojašnjavaju neke pojmove spomenute u videu.

Izrada primki je vrlo jednostavna ako poznajete način na koji je program zamišljen. U videu to nije jednostavno pojasniti, zato smo napravili dodatne upute koje objašnjavaju pojmove poput: kontrolni iznos primke, povratna naknada, filter artikala, pretvornik jedinice mjere itd.

Predlažemo Vam da obje datoteke skinete i ispišete na pisač ili otvorite na ekranu. Pogledajte ih kratko prije gledanja videa. Kada na videu dođete do pojmova koji se u njima spominju, zaustavite video i pročitajte pojašnjenja.

9. Obrada računa, razduživanje skladišta

Ugostitelj zaprima i prodaje robu. Osnovni artikli se putem primki zaprimaju na skladište, aprodajni artikli se prodaju na kasama. Veza između prodajnog i osnovnih artikala je normativ.

Svaki put kada na kasi prodamo npr. jednu KAVU ESSPRESO, program će sa skladišta razdužiti 0,007 kg kave i jednu vrećicu šećera.

Je li to baš tako i funkcionira li to u programu baš tako ?

Što ako nemamo dovoljno robe na skladištu ili ako nismo stigli upisati primku ?

Možemo li ipak izvršiti prodaju ?

U slijedećem videu ćemo na kasi izdati nekoliko računa i prodati nekoliko prodajnih artikala. Po završetku rada, račune ćemo s kase „prenijeti“ u centralni program iSustav. Nakon toga ćemo izvršiti „obradu računa“. Pod pojmom „obrada računa“ podrazumijevamo razduživanje stavki računa sa skladišta prema normativima artikala.

Ovaj je video vrlo važan za razumijevanje rada programa. Uz njega je također priložena .PDF datoteka u kojoj ćemo pojasniti pojmove poput: „neobrađeni i obrađeni računi“, „razduži po posljednjem normativu“, „prekini obradu ako artikal nema upisan normativ“ itd.


Micro World

My status

Za naše korisnike iz inozemstva, instalirali smo sustav koji preusmjerava Skype poziv na naše mobitele.

Remote podrška

Klikom na plavu ikonu pokrenite program za povezivanje sa Micro World d.o.o. - Team Viewer.

Micro World Remote podrška korisnicima -  Team Viever