Mjenjačnica BIH

Zahvaljujući velikom broju naših zadovoljnih korisnika u Hrvatskoj, glas o našem programu stigao je i u Bosnu i Hercegovinu. U Grudama smo instalirali prvi program.

Saznaj više + Microworld software +

Mjenjačnica BIH

Programski sustav Mjenjačnica BiH nasljednik je programa Mjenjačnica, najprodavanijeg programa za poslovanje ovlaštenih mjenjača u Hrvatskoj.
 
Kao i sve naše aplikacije i Mjenjačnica BiH je napravljena pomoću programskog alata Delphi, najbržeg alata za razvoj Windows aplikacija. To se lako može vidjeti  u radu s programom, jer osim nevjerojatne jednostavnosti, program odlikuje velika brzina izvođenja.
 
Program Mjenjačnica BiH u ovom se trenutku koristi u više od 30 mjenjačnica u cijeloj Bosni i Hercegovini.
 
U odjeljku Video prezentacija, kroz niz kratkih videa možete pogledati najvažnije značajke programa.
Video prezentacije su složene logičnim redoslijedom, kao da prvi put počinjete rad s programom.
 
Mjenjačnice u Bosni i Hercegovini postoje tek nekoliko godina. Stoga nije čudno što zakonodavac i poslovne banke često mjenjaju uvjete mjenjačkog poslovanja. Zato se program Mjenjačnica BiH neprestano nadograđuje i usavršava.
 
Odjeljak Novosti u programu namijenjen je našim starim korisnicima. U njemu ćemo također kroz niz kratkih videa naše stare korisnike obavještavati o novim mogućnostima programa.

Video

U nekoliko slijedećih video isječaka pokazat ćemo najvažnije odlike programa.

1. Uvod u rad s programom Mjenjačnica BiH

U uvodnom videu ćemo pokazati osnovni izgled programa. Pokazat ćemo Izbornik poslova, izbornik na kojem se nalaze prečaci koje ćemo u radu najčešće koristiti. Napravit ćemo inicijalnu prijavu u program i otvoriti jednog novog korisnika. Ukratko, započet ćemo s radom.

2. Upis osnovnih podataka o korisniku programa (mjenjačnici)

U slijedećem videu ćemo pokazati gdje i kako se upisuju osnovni podaci o mjenjačnici: naziv, adresa, ID broj, poslovna banka itd. Podaci o mjenjačnici se koriste na tečajnoj listi, zaglavlju izvještaja i na potvrdama o otkupu i prodaji koje se izdaju strankama.

3. Izrada tečajne liste

Mjenjačnice u Bosni i Hercegovini u radu moraju koristiti tečajnu listu poslovne banke s kojom imaju ugovor i u čije ime obavljaju otkup i prodaju strane valute. Mjenjačnice u Hrvatskoj imaju pravo na formiranje vlastite tečajne liste koja ne mora biti ista kao i tečajna lista poslovne banke.

Konvertibilna marka je „vezana“ za EUR-o. Promjena vrijednosti EUR-a uzrokuje promjenu vrijednosti Konvertibilne marke. Na tečajnim listama banaka kupovni tečaj EUR-a je jednak prodajnom tečaju.

Ako znamo da se najveći dio trgovine stranim valutama odnosi na EUR, pitamo se kako onda mjenjačnice u BiH ostvaruju zaradu ?

Ostvaruju je tako da za svaku transakciju otkupa ili prodaje od stranke naplaćuju proviziju. Ukoliko je obračunata provizija manja od minimalne naknade, naplaćuje se minimalna naknada.

Npr. pretpostavimo da minimalna naknada iznosi 1 KM. To znači da ako stranka mijenja toliki iznos strane valute da obračunata provizija iznosi manje od 1 KM, stranci će se naplatiti minimalna naknada od 1 KM.

Kako mjenjačnice u BiH u radu koriste tečajnu listu poslovne banke, a svaka valuta na tečajnoj listi ima kupovni i prodajni tečaj koji se evidentira na 6 decimala, upis tečajne liste mjenjačima oduzima dosta vremena.

Naš program omogućava automatsko skidanje tečajne liste poslovne banke s interneta i njenu integraciju u program.

Tečajna lista mjenjačnice mora biti istaknuta na strankama vidljivom mjestu. Na njoj mora biti vidljiva provizija koja će se stranci obračunati.

Iznos provizije definiran je u ugovoru s poslovnom bankom i ne može se proizvoljno mijenjati.

Novost je da su neke poslovne banke dozvolile mjenjačnicama da jedne iznose provizija naplaćuju radnim danom, a druge vikendom i blagdanom. Jedini uvjet je da provizija na tečajnoj listi bude jasno istaknuta.

Slijedeći video pokazuje način izrade tečajne liste, definiranje njenog izgleda i tipove ispisa koje naš program nudi.

4. Tečajna lista – povoljnija provizija za veće transakcije

Za svaku transakciju otkupa ili prodaje mjenjačnice u BiH naplaćuju proviziju u postotcima na iznos transakcije. To znači da će za veće transakcije stranka platiti i veću proviziju. Je li Vama to logično ?

U praksi obično bolje tretiramo one kupce ili trgovce s kojima ostvarujemo veće promete. Logično bi bilo da strankama koje mijenjaju ili kupuju veće iznose strane gotovine, mjenjačnice naplaćuju nižu proviziju.

Stoga su poslovne banke u BiH dozvolile mjenjačnicama mogućnost da za veće transkcije naplaćuju manje iznose provizije. Jedini uvjet je da stranka prije obavljanja transkcije zna koji će joj iznos provizije biti obračunat.

Naš slijedećivideo prikazuje izradu tečajne liste s tzv. tečajnim razredima.

Kako mjenjačnice u BiH svaku transakciju, bez obzira na njen iznos moraju obaviti po tečaju banke, ono što se može mijenjati s obzirom na iznos transakcije je naplaćena provizija. Tako mjenjačnice imaju mogućnost da za veće iznose transakcija naplaćuju manju proviziju.

U našem programu, u tečajnoj listi za svaku valutu mjenjač može definirati neograničen broj tečajnih razreda za proviziju. Pogledajte video.

5. Knjiženje blagajne – upis početnog stanja

Svaki radni dan mjenjačnice započinje izradom tečajne liste. Nakon upisa tečajne liste blagajnu mjenjačnice potrebno je otvoriti. Na taj se način simobolički označava početak novog radnog dana. Ukoliko mjenjačnica tek počinje s radom stanje blagajne je jednako nuli tj. blagajna je prazna.

Da bi mjenjačnica mogla početi otkupljivati stranu valutu, u blagajnu je potrebno uplatiti neki inicijalni iznos KM-ova. Prva, početna uplata se naziva Početno stanje blagajne.
Slijedeći video prikazuje kako mjenjač knjiži Početno stanje blagajne.

6. Otkup strane gotovine

Blagajnik u mjenjačnici najviše vremena provede otkupljujući stranu valutu. Zato smo u našem programu otkup valute doveli do savršentsva. Otkup valute mora biti brz, jednostavan i smanjiti mogućnost pogreške blagajnika na minimum. U videu koji slijedi pokazat ćemo sve prednosti našeg programa nad drugim programskim rješenjima. Pokazat ćemo kako se jednostavno vrši otkup koristeći tipke s brojkama na numeričkoj tipkovnici. U stvarnom programu koriste se samo numeričke tipke i tipka Enter, u videu koristimo miša kako biste mogli pratiti kretanje strelice.

Pokazat ćemo kako se jednostavno otkupljuje više valuta, kako se zbraja više istovrsnih transakcija, kako se jednostavno evidentira stranka, računa novac potreban za izvratiti i mnogo toga drugog.

Zato je i ovaj video najduži. Izdržite, isplatit će Vam se.

7. Prodaja strane gotovine

Prodaja strane valute drugi je najvažniji posao u svakoj mjenjačnici. Prodajom valute ostvaruje se dvostruka zarada: od provizije i od tečajne razlike. U slijedećem videu ćemo pokazati kako se jednostavno obavlja prodaja. Pokazat ćemo kako program pomaže računanje iznosa KM za izvratiti ukoliko stranka uplaćuje okrugao iznos iznos veći od potrebnog, kako se storniraju potvrde ili kako se uz potvrdu naknadno upisuju podaci o stranci.

8. Odnos strane gotovine u banku

Ovlašteni mjenjač s vremena na vrijeme predaje razliku između otkupljene i prodane strane valute u banku. Koliko često će to obavljati ovisi o ugovoru s bankom. U praksi se predaja strane valute u banku obavlja u dva slučaja:
1. zbog ispunjenja ugovorne obaveze
2. ukoliko mjenjaču ponestane domaće valute

Za razliku od Hrvatske, u BiH ovlašteni mjenjači ne moraju u banku predati cjelokupnu razliku između otkupljene i prodane strane valute, već dio valute mogu zadržati za vlastite potrebe kako ne bi u potpunosti ostali bez deviza. Naš program dozvoljava i takve mogućnosti, ali to u ovom videu nije prikazano.

Slijedeći video prikazuje kako se knjiži predaja strane gotovine u banku, kako se izrađuje specifikacija apoena predane strane gotovine, specifikacija serijskih brojeva novčanica, te kako se u blagajnu knjiže Konvertibilne marke koje je banka mjenjaču isplatila za predanu stranu valutu.

9. Izvještaji

Svaki dobar program osim jednostavnosti i brzine mora imati i kvalitetne izvještaje. Dobri izvještaji su oni koji daju pregledne rezultate poslovanja i pomoću kojih se brzo može uočiti eventualna greška u radu.

Naš program ima 30-tak izvještaja. Svega nekoliko njih su oni izvještaji koji su propisani zakonom. Za ostale kažemo da su „naši izvještaji“ koji omogućavaju brz i efikasan uvid u poslovanje mjenjačnice. Ovaj video neće prikazati sve izvještaje. On će pokazati samo one koji su najvažniji:

Obračun dnevne blagajne – predstavlja rezultat dnevnog poslovanja mjenjačnice.
Sumarni obračun dnevnih blagajni – na jednom listu papira sumira poslovanje mjenjačnice za zadani vremenski period.
Dnevni izvještaj za Agenciju za bankarstvo – predstavlja zakonom propisani izvještaj koji svaki ovlašteni mjenjaču Bosni i Hercegovini dnevno mora dostavljati u Agenciju za bankarstvo
Izvoz podataka u XML – neke poslovne banke (npr. BBI banka) kontroliraju poslovanje svojih ovlaštenih mjenjača na način da mjenjači dnevno e-mailom dostavljaju popis izvršenih transakcija u .XML formatu
Popis osoba koje su izvršile transakcije veće od određenog iznosa je izvještaj kojim ovlašteni mjenjač prati osobe koje često mijenjaju veće količine strane valute. Ovaj izvještaj je u potpunosti usklađen sa Zakonom o sprječavanju pranja novca.
… i još mnogo, mmnogo drugih.

10. Arhiviranje podataka

Svake nove poslovne godine potvrde o otkupu i prodaji, tečajne liste i svi knjigovodstveni dokumenti moraju započeti brojem 1. Svake godine ovlašteni mjenjač u programu mora otvoriti knjige za novu novu poslovnu godinu ?

Što to znači ?

To znači da je prvog radnog dana u novoj godini, u programu potrebno otvoriti novu datoteku za rad. Otvaranjem nove godine program će završna stanja zadnjeg radnog dana u staroj godini, prenijeti kao početna stanja u novu godinu. Sve potvrde, tečajne liste i dokumenti započinju s brojem 1, ali mjenjač nastavlja rad kao da se ništa nije dogodilo.

Zašto je to tako napravljeno ?

Ako se svake godine napravi nova datoteka za rad to znači da će poslovanje jedne poslovne godine biti smješteno u jednu datoteku. Time se postiže da su datoteke s podacima manje nego u slučaju kada bismo višegodišnje poslovanje spremali u istu datoteku. Manje datoteke baze podataka znače brži dohvat podataka i brži rad. Manje baze podataka znače i manju mogućnost oštećenja baze i gubitka podataka. Nakon što program otvori novu godinu, stara se godina može za svaki slučaj snimiti na neki trajni vanjski medij npr. CD ROM.

Datoteka s podacima iz tekuće, radne godine se svaki dan nadopunjuje podacima i zbog toga je nema smisla snimati na CD ROM, ali je radi sigurnosti potrebno pohranjivati je dnevno na nekakav vanjski medij, npr. USB memorijski stick.

Naš program je napravljen tako da prije izlaska iz programa po završetku radnog dana, mjenjača podsjeti da je potrebno arhivirati podatke. Podatke možete arhivirati i „ručno“, onoliko često koliko želite.

Slijedeći video pokazuje kako se u programu definira mjesto na koje će se pohranjivati arhive, učestalost arhiviranja, te na kraju kako se izrađuje arhiva podataka.

Novosti

NOVI IZGLED EVIDENCIJE VALUTA I TEČAJNE (KURSNE) LISTE

Mjenjačnice u BiH u radu koriste tečajnu (kursnu) listu poslovne banke s kojom imaju sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkog poslovanja. Prilikom otkupa i prodaje, za svaku izvršenu transakciju mjenjačnica naplaćuje mjenjačku proviziju čiji je iznos definiran ugovorom s bankom. Za različite strane valute provizija može imati različit iznos. Budući da je EUR-o valuta koja se najčešće mijenja i kupuje, provizija na EUR-o je najniža. U staroj verziji programa iznos provizije na otkup i prodaju pojedine valute definirao se u tablici valuta i taj je iznos svaki dan bio isti.

Od nedavno banke su mjenjačnicama dozvolileda se iznos provizije za svaku pojedinu valutu može mijenjati ovisno o tome radi li se o radnom danu ili vikendu. Pri tome se iznos provizije za svaku valutu na tečajnoj (kursnoj) listi jasno mora istaknuti kako bi stranka znala koji iznos provizije će joj biti obračunat.

Stoga je u novoj verziji programa izmjenjena evidencija valuta i tečajna (kursna) lista . Uz svaku valutu je posebno definiran iznos provizije koji vrijedi radnim danom i iznos provizije koji vrijedi vikendom.

TEČAJNA (KURSNA) LISTA S POVOLJNIJIM IZNOSIMA PROVIZIJE

Budući da mjenjačnice u BiH prilikom obavljanja transakcija otkupa i prodaje naplaćuju fiksni iznos provizije ispada da se onoj stranci koja mijenja ili kupuje veći iznos strane valute naplaćuje i veća provizija.

Takav način naplate provizije je nelogičan i tržišno neopravdan. Logično bi bilo da onim strankama koje mijenjaju ili kupuju veće iznose strane valute mjenjačnica obračuna nižu proviziju. Budući da se provizija ne može „dogovarati“ sa svakom strankom posebno, mjenjačnicama je dozvoljeno formiranje tečajne liste koja može imati više tečajnih razreda za iznos provizije. To znači da će svim strankama koje mijenjaju ili kupuju stranu valutu u određenoj protuvrijednosti KM-ova, naplaćena provizija biti niža što je iznos transakcije veći.

Naš program omogućava formiranje neograničenog broja tečajnih razreda s provizijama.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA

U BiH kao i u svim zemljama EU, mjenjačnice moraju biti usklađene sa zakonom o sprječavanju pranja novca. To znači da svaka mjenjačnica ima obavezu evidentiranja i praćenja osoba koje mijenjaju veće količine stranog novca. U novoj verziji našeg programa dodana je evidencija stranaka koja omogućava da pri otkupu ili prodaji deviza vrlo brzo dodate novu ili izaberete staru, već upisanu stranku. U program je dodan i izvještaj kojim možete pratiti postoje li stranke koje su u zadanom vremenskom periodu promjenile iznos deviza koje prelazi zadanu vrijednost.

IZVJEŠTAJ ZA AGENCIJU ZA BANKARSTVO

Od 1.12.2013. godine sve mjenjačnice imaju obavezu dostavljanja dnevnog izvještaja o obavljenim mjenjačkim poslovima u Agenciju za bankarstvo. Traženi izvještaj moguće je ispisati u .PDF datoteku i u Agenciju za bankarstvo dostaviti mailom.U našem programu moguć je retroaktivan ispis svih izvještaja za zakonom određeni vremenski period.

OBRAČUN DNEVNIH BLAGAJNI ZA ZADANI PERIOD

Tečajna (kursna) lista mjenjačnice se formira dnevno. Možemo dakle reći da se i cijena strane valute mijenja dnevno. Stoga se i obračun dnevne blagajne računa i ispisuje za svaki dan zasebno.

Ukoliko mjenjačnica radi svih 30 dana u mjesecu, u knjigovodstvo je potrebno dostaviti 30 dnevnih izvještaja.

U našoj novoj verziji programa napravli smo Obračun dnevnih blagajni za zadani vremenski period pomoću kojega se više pojedinačnih dnevnih izvještaja objedinjuje u jedan. Umjesto 30 dnevnih obračuna za jedan mjesec, mjesečni promet mjenjačnice moguće je ispisati samo na jednom listu papira.

Micro World

My status

Za naše korisnike iz inozemstva, instalirali smo sustav koji preusmjerava Skype poziv na naše mobitele.

Remote podrška

Klikom na plavu ikonu pokrenite program za povezivanje sa Micro World d.o.o. - Team Viewer.

Micro World Remote podrška korisnicima -  Team Viever